Εικόνα από Παραγραφές Υπέρ Και Κατά Του Δημοσίου

Παραγραφές Υπέρ Και Κατά Του Δημοσίου

ISBN: 9789606228063
Γενική θεώρηση-Προθεσμίες-Αναστολή-Διακοπή-Δικονομική αντιμετώπιση
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν έργο «Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου» εμβαθύνει στο θεσμό της παραγραφής. Πρόκειται για ένα θεσμό με ιδιαίτερες δυσχέρειες στην επιστημονική επεξεργασία του ακόμα και στα δουλεμένα δίκαια, αστικό και ποινικό, στο δε διοικητικό δίκαιο έχει να αναμετρηθεί με πρόσθετες σοβαρές δυσκολίες. Στο εν λόγω έργο οι συγγραφείς  παρουσιάζουν, με εξαντλητική παράθεση του νομοθετικού πλαισίου και με πλήρη νομολογιακή κάλυψη, καθώς και με τις αναγκαίες, όπου και όσο απαιτούνται, θεωρητικές αναφορές και αναπτύξεις, ένα ακριβές, λεπτομερές και πλήρες πανόραμα της παραγραφής υπέρ και κατά του Δημοσίου, εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους εφαρμοστές του δικαίου.

Στην αρχή αναδεικνύεται η έννοια, ο σκοπός και η συνταγματική διάσταση της παραγραφής στο δημόσιο δίκαιο, με βασικό θεμέλιο την ασφάλειά του. Αναλύονται τα είδη των οικονομικών αξιώσεων του Δημοσίου, με βασικές εσωτερικές υποδιακρίσεις, τόσο κατά φορέα (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λπ.) και ύλη (φορολογικές, τελωνειακές, ελλείμματα δημοσίων υπολόγων, αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών οργάνων ΟΤΑ, ΟΤΑ, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.) όσο και κατά στάδιο επιβολής και είσπραξης· και έπειτα τα του πειθαρχικού δικαίου ανά κατηγορία υποκειμένων (λειτουργοί, υπάλληλοι, επαγγελματίες).

Ακολουθούν οι παραγραφές των αξιώσεων κατά του Δημοσίου με εξαντλητική περιπτωσιολογία των διαφόρων κατά αντικείμενο, ρυθμίσεων. Ειδικότερα, αναλύονται οι παραγραφές επί αγωγών αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από μισθούς, συντάξεις κ.ά. Επίσης περιγράφεται εκτενώς η έννοια της αναγνωρισμένης χρηματικής απαίτησης και η αναγνώριση αυτής από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ακολουθεί η αναλυτική ανάπτυξη των λόγων αναστολής και διακοπής της παραγραφής με εκτεταμένη και πάλι κατηγοριοποιημένη περιπτωσιολογία. Τέλος, σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνέπειες και η δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής υπέρ και κατά του Δημοσίου.

Στο παρόν έργο οι αναγνώστες με ιδιαίτερη ευκολία, μέσω του αλφαβητικού ευρετηρίου, μπορούν να αναζητήσουν όλα τα είδη των παραγραφών υπέρ και κατά του Δημοσίου. Έχοντας την φιλοδοξία να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα, απευθύνεται σε όλους τους νομικούς και δικηγόρους της πράξης και φιλοδοξεί να επιλύσει προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής που αντιμετωπίζει ο νομικός κόσμος στα πιο δυσχερή ζητήματα που ανακύπτουν από τις διατάξεις που προβλέπουν παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606228063
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 280