Εικόνα από Παρακράτηση ΦΜΥ & ΕΕΑ

Παρακράτηση ΦΜΥ & ΕΕΑ

ISBN: 9789605620820
Με το Ν 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013), τροποποιήθηκε η φορολογική κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων του άρθρου 9 του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ), καθώς και...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Με το Ν 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013), τροποποιήθηκε η φορολογική κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων του άρθρου 9 του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ), καθώς και το ποσό της μείωσης του φόρου που προκύπτει με βάση την εν λόγω κλίμακα. Σύμφωνα, επίσης, με την τροποποιηθείσα διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 περ. α΄, στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων του άρθρου 9 του ΚΦΕ, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μισθωτής εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα. Επίσης, από τους εργοδότες ή τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις διενεργείται και η παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν 3986/2011. Συνεπώς, μετά τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση του βιβλίου 'Παρακράτηση ΦΜΥ & ΕΕΑ' 2013, προκειμένου να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για το ισχύον καθεστώς παρακράτησης. Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές σχετικές με την ορθή διαδικασία υπολογισμού των δύο αυτών παρακρατήσεων. Έγινε προσπάθεια να καλύψει η έκδοση όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες μισθωτών, καθώς και περιπτώσεων που αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο, π.χ. όπως είναι οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού. Περαιτέρω, το βιβλίο περιλαμβάνει τη σχετική με την παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης νομοθεσία, κωδικοποιημένη έως και τον Ν 4110/2013, όπως και αναλυτικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα εύχρηστο και πρακτικό λόγω μικρού μεγέθους βοήθημα για τον λογιστή - φοροτεχνικό, τον δικηγόρο, τους Προϊσταμένους λογιστηρίων, αλλά και όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605620820
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 112