Εικόνα από Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα 2η έκδοση

Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα 2η έκδοση

ISBN: 9789602188811
Πρόκειται για τη 2η (και ουσιαστικά πλήρως αναθεωρημένη) έκδοση ενός συγγράμματος που αποτέλεσε για πάνω από μία δεκαετία βασική πηγή γνώσης, προβληματισμού και προσανατολισμού για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη της διοίκησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στελέχη του ιδιωτικού τομέα, αλλά και πολίτες που ζητούν απαντήσεις και επιχειρήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ασκούμενη οικονομική πολιτική.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Οι συγγραφείς συζητούν με τεκμηριωμένο τρόπο ζητήματα, όπως οι περιφερειακές ανισότητες, τα βασικά μέσα περιφερειακής πολιτικής και τους βασικούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής στη χώρα μας, αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, τις σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις και συνθέσεις, αλλά και τις εμπειρίες από την άσκηση αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών στην Ελλάδα.

Στόχος τους είναι να αναζητήσουν τις βαθύτερες αιτίες των οικονομικών και χωρικών δυναμικών και την πραγματική φύση, τα όρια και τα διλήμματα των αναπτυξιακών πολιτικών.

Η 2η έκδοση του βιβλίου είναι σημαντικά ανανεωμένη, με προσθήκες κεφαλαίων, ενημέρωση της βιβλιογραφίας, τεκμηρίωση των αναλύσεων με νεότερα στατιστικά στοιχεία και εμπλουτισμό με όλες τις εξελίξεις που αφορούν τους θεσμούς και τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602188811
Εκδότης Κριτική
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 608