Εικόνα από Περιουσιολόγιο - Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και Νέο Ποινολόγιο

Περιουσιολόγιο - Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου και Νέο Ποινολόγιο

Συγγραφέας: Μελάς Δημήτριος
ISBN: 9786188188532
Το περιουσιολόγιο, οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου και το νέο ποινολόγιο, σχετικά τόσο με τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, είναι ένα βιβλίο που έχει ως σκοπό να φέρει πιο κοντά τον αναγνώστη στο θέμα που λέγεται «φορολογικός έλεγχος και προσδιορισμός του εισοδήματος», σε κάθε μορφή και σε κάθε έκφανση του.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η μελέτη ξεκινάει με την νέα πλέον στόχευση των φορολογικών ελέγχων (fiscal audit), η οποία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε νομικά πρόσωπα και οντότητες αλλά ασχολείται επισταμένα με τα φυσικά πρόσωπα και τον προσδιορισμό του φο­ρολογητέου εισοδήματος τους μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Η αναγκαστική εμπλοκή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων τόσο στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, όσο και σε ελέγχους εισοδήματος προερχόμενους από άλλους λόγους, κάνει υποχρεωτική την ανάλυση των πρακτικών που εφαρμόζουν αυτά ως προς τον έλεγχο «καθαρότητας» του χρήματος που διακινούν. Ακόμα εξετάζεται διαχρονικά ο έλεγχος των επιχειρήσεων και με βάση το εκάστοτε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με συνέπεια να υφίσταται διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και εγκύκλιες διαταγές για τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη. Το βιβλίο ασχολείται επιπλέον με την αναλυτική εξέταση των θεμάτων του φορολογικού πιστοποιητικού και του υφιστάμενου ποινολογίου βάσει του Ν. 4174/2013 όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με τον Ν. 4337/2015 με τον οποίον επαναπροσδιορίστηκε η έννοια και τα όρια του «φορολογικού εγκλήματος». Γίνεται αναλυτική αναφορά στην υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων με την πρόσφατη ηλεκτρονική μορφή τους που ουσιαστι­κά αποτελούν τ «περιουσιολόγιο» των υπαγομένων αρχικά στην υποβολή και στη συνέχεια του συνόλου των φορολογουμένων. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τα μέσα που διαθέτει ο φορολογούμενος για να αμφισβητήσει τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από την φορολογική αρχή, αναπτύσσοντας την ειδική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


1. Ανάλυση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου φυσικών προσώπων             

2.Οι Τράπεζες και ο έλεγχος των πελατών τους

3. Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων    

4. Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του φορολογικού

πιστοποιητικού               

5. Το νέο ποινολόγιο (Ν. 4174/2013) μετά τον Ν. 4337/2015        

Οι διοικητικές κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)

6. Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης         

7.Η ενδικοφανής προσφυγή 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188188532
Εκδότης Epsilonet
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 460