Εικόνα από Ψυχολογία βιομηχανικής - επιχειρησιακής διοίκησης

Ψυχολογία βιομηχανικής - επιχειρησιακής διοίκησης

ISBN: 9789601216751
Στις επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, οργανώσεων και φορέων, καθώς και συμμετεχόντων σ' αυτές, οι άνθρωποι πραγματοποιούν πολύμορφες σχέσεις και επαφές, οι οποίες εμφανίζονται μέσω των διαφορετικών τύπων και τρόπων επικοινωνίας. Το σύνολο των αλληλοσυμπεριφορών και σχέσεων των συμμετεχόντων στην επαγγελματική ζωή και εργασία γενικά το ονομάζουμε business communication, επιχειρησιακές επαφές-επικοινωνίες, επαφές εργασίας ή επαγγελματικές επαφές. Μ' αυτή την έννοια η προσπάθεια αφορά φοιτητές των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας, Οικονομικής Διοίκησης, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τη διοικητική τους ικανότητα. Στόχο της προσπάθειας δεν αποτελεί το σερβίρισμα έτοιμων συνταγών διοίκησης και επίλυσης καθημερινών προβλημάτων στις βιομηχανίες και επιχειρήσεις, αλλά ο προβληματισμός σε επιστημονική βάση των φοιτητών που διδάσκονται και μελετούν το γενικό management και μερικώς τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων (προσωπικού), ενώ απευθύνεται και σε όλους εκείνους για τους οποίους η ατομική και η ομαδική συμπεριφορά παρουσιάζει θεωρητικό ή πρακτικό ενδιαφέρον στον χώρο της εργασίας στην επιχείρηση τους. Υπό την έννοια "Βιομηχανική και επιχειρησιακή ψυχολογία" στο βιβλίο αυτό εξετάζονται σχεδόν όλες οι παράμετροι, τα συμπεριφορικά μοντέλα, τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα, οι στάσεις και οι προσαρμοστικοί μηχανισμοί που λειτουργούν στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης στις βιομηχανίες και επιχειρήσεις κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες, θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω και μερικά tests για την ατομική ανίχνευση των προσωπικών και διοικητικών ικανοτήτων του κάθε ενδιαφερόμενου επαγγελματία.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3. ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4. ΝΕΟΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
6. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
8. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
9. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
10. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
11. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
12. ΤΟ STRESS ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
13. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
14. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΧΕ)
15. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
16. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
17. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
18. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
19. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
20. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ (ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ)
21. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (BUSINESS): ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
22. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
23. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601216751
Εκδότης University Studio Press
Έτος έκδοσης 2008
Σελίδες 308