Εικόνα από Πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές σε επιχειρήσεις φιλοξενίας

Πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές σε επιχειρήσεις φιλοξενίας

ISBN: 9786185036324
Στο παρόν σύγγραμμα εξετάζονται τα πληροφοριακά συστήματα και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας υπό το πρίσμα της διοίκησης επιχειρήσεων με βασικούς όρους πληροφορικής.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σκοπός του είναι να αναδείξει τη σημασία των πληροφοριακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων καθώς και τον ρόλο των εφαρμογών στην αναβάθμιση των σχέσεων της επιχείρησης φιλοξενίας με τους πελάτες, τους διαδικτυακούς πράκτορες και τους προμηθευτές.

Μέσα από παραδείγματα πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων φιλοξενίας γίνεται εμφανής η διάκρισή τους από τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και τα συστήματα πληροφορικής, και επιπλέον αναλύονται:

  • η αλληλουχία των εννοιών δεδομέναπληροφοριακά δεδομέναγνώσηαπόφαση
  • οι τύποι πληροφοριακών συστημάτων ανά κατηγορία και ανά επίπεδο οργάνωσης
  • η ροή πληροφοριακών δεδομένων ανά τύπο
  • η έννοια των πληροφοριών, οι κατηγορίες και τα είδη
  • η τεχνολογική υποδομή των συστημάτων πληροφορικής
  • οι εφαρμογές με αυτόνομη χρήση
  • οι εφαρμογές που συνθέτουν ομάδες εφαρμογών ως πακέτα-υποσυστήματα, που με την ενοποίησή τους δημιουργούν ένα PMS
  • οι εφαρμογές που σχετίζονται με τους τομείς: δωματίων, επισιτιστικό, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικό
  • οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ErmisWin και Protel FO
  • τα κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης ενιαίας εφαρμογής, που να παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και να καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη και επιχειρηματίες του κλάδου των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185036324
Εκδότης Προπομπός
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 280