Εικόνα από Πολυκριτήρια μοντέλα αποφάσεων σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά συστήματα

Πολυκριτήρια μοντέλα αποφάσεων σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά συστήματα

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789602664711
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό εγχειρίδιο για τα πολυκριτήρια μοντέλα αποφάσεων σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά συστήματα. Στα κεφάλαιά του αποτυπώνονται με συστηματικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου περιβάλλοντος λειτουργίας του ενεργειακού τομέα, και παρουσιάζονται μοντέλα και συστήματα για την εμπεριστατωμένη ανάλυση των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Αναλύονται οι βασικές κατηγορίες των ολοκληρωμένων μοντέλων αποτίμησης, καθώς και η σημασία και ο ρόλος της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και των επιμέρους τεχνικών της. Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των βασικών κατηγοριών πολυκριτήριων μοντέλων αποφάσεων και οι αντίστοιχες τεχνικές σύνθεσης όλων των κριτηρίων. Αναλύονται τεχνικές αναπαράστασης γλωσσικών όρων σε πολυκριτήρια προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι πολύ συχνά χρησιμοποιούν λέξεις στη φυσική τους γλώσσα, όταν προσπαθούν να προσδιορίσουν σύνθετες έννοιες. Παρουσιάζονται επίσης τεχνικές υπολογισμών με γλωσσικούς όρους, αυξάνοντας την ευελιξία των πολυκριτήριων μοντέλων αποφάσεων και την ευκρίνεια των αποτελεσμάτων. Για την καλύτερη κατανόηση, παρουσιάζονται αριθμητικά παραδείγματα, αναλύοντας βήμα-βήμα την υπολογιστική διαδικασία.