Εικόνα από Ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών

Ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών

ISBN: 9789609443142
Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο τις αρχές χρήσης των τεχνικών της προσομοίωσης γεγονότων διακριτού χρόνου...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο τις αρχές χρήσης των τεχνικών της προσομοίωσης γεγονότων διακριτού χρόνου (discrete event simulation) και της συστημικής δυναμικής (system dynamics) ως εργαλείων μοντελοποίησης και ανάλυσης επιχειρηματικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων για διοικητικά και οργανωσιακά προβλήματα. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να μάθουν με ποιους τρόπους η μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών στον υπολογιστή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο επίλυσης προβλημάτων σε μια σειρά από εφαρμογές. Η προσομοίωση αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη τεχνική μελέτης και ανάλυσης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων. Η προσομοίωση υιοθετεί ένα έμμεσο τρόπο μελέτης: αντί δηλαδή να μελετήσουμε το σύστημα που μας ενδιαφέρει απευθείας, δημιουργούμε ένα εικονικό μοντέλο του συστήματος αυτού, συνήθως σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το μοντέλο αυτό προκειμένου να μελετήσουμε, να αναλύσουμε ή/και να πειραματιστούμε με το σύστημα. Αν έχουμε δημιουργήσει το μοντέλο προσομοίωσης σωστά, τότε μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξουμε μέσω της μελέτης και του πειραματισμού με το μοντέλο, θα ισχύουν και για το πραγματικό σύστημα. Στα πλαίσια αυτού του βιβλίου, μας ενδιαφέρει η εφαρμογή της προσομοίωσης σε προβλήματα Διοικητικής Επιστήμης, δηλαδή σε επιχειρηματικά και οργανωσιακά περιβάλλοντα. Σε τέτοια προβλήματα, η προσομοίωση αποτελεί ισχυρό όπλο για τη μελέτη πληθώρας πολύπλοκων συστημάτων, για παράδειγμα στους χώρους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων. Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 13 κεφάλαια, κάθε ένα εκ των οποίων αναλύει μια διαφορετική πτυχή των τεχνικών μοντελοποίησης, έτσι ώστε να κατευθύνει τον αναγνώστη στα βασικά θέματα που θα αντιμετωπίσει όταν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αυτές στην πράξη.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609443142
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 436