Εικόνα από Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2α: Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος

Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου 2α: Ενοχικό δίκαιο, γενικό μέρος

Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης
ISBN: 9789601525334
Με τον τόμο αυτόν ολοκληρώνεται η σειρά πρακτικών θεμάτων για το Αστικό Δίκαιο. Και εδώ ακολουθείται το - όπως έχει αποδειχθεί - επιτυχημένο...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Με τον τόμο αυτόν ολοκληρώνεται η σειρά πρακτικών θεμάτων για το Αστικό Δίκαιο. Και εδώ ακολουθείται το - όπως έχει αποδειχθεί - επιτυχημένο υπόδειγμα διατυπώσεως του Ιστορικού και αναλύσεως/αναπτύξεως της Απαντήσεως. Στα πρακτικά θέματα του Γενικού Ενοχικού, όπως και σε αυτά του Ειδικού Ενοχικού, παρατηρείται η ανάγκη χρησιμοποιήσεως και κανόνων του άλλου κλάδου - μία συνάρτηση που υπαγορεύεται τελικά από τη φύση του πράγματος. Έχει καταβληθεί προσπάθεια, όπου αυτό είναι δυνατό, να αποφεύγεται κατά τη διατύπωση του Ιστορικού η συνάρτηση αυτή. Σημειώνεται, ότι θέματα αδικαιολογήτου πλουτισμού και αδικοπραξίας περιέχονται στον τόμο με τα πρακτικά θέματα του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου. Και πάλι από τη θέση αυτή εκφράζεται η ευχή και η ελπίδα και το βιβλίο αυτό να φανεί χρήσιμο στον Έλληνα φοιτητή.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601525334
Εκδότης Σάκκουλας Αντώνης
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 150