Εικόνα από Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου - Β' έκδοση

Πρακτικά θέματα αστικού δικαίου - Β' έκδοση

ISBN: 9789604450123

Σύνοψη

Καίτοι η πάροδος σχεδόν 10ετίας από της εκδόσεως του ανά χείρας βοηθήματος τις διδόμενες λύσεις στα «πρακτικά θέματα» δεν κατέστησε «ανεπίκαιρες», δεδομένου ότι ούτε σχετικές νομοθετικές μεταβολές υπήρξαν ούτε, αφορώσες στα εξεταζόμενα ζητήματα, επιστημονικές αντιλήψεις μετεβλήθησαν, σκόπιμη κρίθηκε η νέα έκδοση. Τούτο ιδίως προκειμένου να φέρει τον σπουδαστή σε πρώτη επαφή με νεώτερες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε κρίσιμα ζητήματα του Γενικού Ενοχικού Δικαίου.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604450123
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2005
Σελίδες 356