Εικόνα από Πρακτικός οδηγός οικονομικής ανάλυσης

Πρακτικός οδηγός οικονομικής ανάλυσης

Συγγραφέας: Μουστάκης Βασίλης
ISBN: 9789604184026
ΠΗ οικονομική ανάλυση είναι μια απλή υπόθεση και στοχεύει στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας ενός έργου, ή μιας επιχειρηματικής ή κοινωνικής δραστηριότητας.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την επένδυση, τις δαπάνες και τα αναμενόμενα οφέλη. Εκτιμούμε τα οικονομικά μεγέθη και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Όφελος και κόστος, άλλοτε αποτιμώνται άμεσα σε χρηματικές μονάδες και άλλοτε επιστρατεύουμε έμμεσους δείκτες για την εκτίμηση τους, όπως για παράδειγμα εφαρμόζουμε σε έργα που έχουν κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. Η πρόθεση και η ικανότητα μας να εκτιμήσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μεγέθη κόστους και οφέλους σε συνδυασμό με τη σωστή και δίκαιη αξιολόγηση τους, αποτελούν τα θεμέλια μιας ορθής απόφασης, μιας απόφασης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων που έχουμε στη διάθεση μας.
Αναπτύσσω όλες τις πτυχές της οικονομικής ανάλυσης, της κοστολόγησης και της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), στηριζόμενος σε παραδείγματα που άντλησα από την επαγγελματική μου εμπειρία, καθώς και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Πιστεύω ότι κατόρθωσα να δημιουργήσω ένα βιβλίο χρήσιμο και πρακτικό. Ένα βιβλίο που ελπίζω να σας πείσει ότι όλοι είμαστε ικανοί να κάνουμε τη δική μας οικονομική ανάλυση όταν αυτό χρειαστεί.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604184026
Εκδότης Τζιόλα
Εξώφυλλο 350
Έτος έκδοσης 2012