Εικόνα από Προγραμματισμός με Java

Προγραμματισμός με Java

ISBN: 9789604614646
Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην πλέον δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού! Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που έχουν μικρή ή και μηδενική πείρα...
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην πλέον δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού! Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που έχουν μικρή ή και μηδενική πείρα στον προγραμματισμό και καλύπτει λεπτομερώς όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την εξοικείωση με την Java. Είναι ιδανικό για αυτοδιδασκαλία, καθώς όλα τα κεφάλαια περιέχουν παραδείγματα και ασκήσεις που μπορούν να τροποποιηθούν, να μεταγλωττιστούν και να εκτελεστούν για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Κεφάλαιο 2: Οι τύποι ακεραίων και η αριθμητική των τιμών τους Κεφάλαιο 3: Ο τύπος boolean και οι βασικές δομές ελέγχου Κεφάλαιο 4: Ο τύπος char και η δομημένη ανάπτυξη προγραμμάτων Κεφάλαιο 5: Άλλες δομές ελέγχου και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων Κεφάλαιο 6: Οι τύποι float και double και τα σφάλματα των τιμών τους Κεφάλαιο 7: Μέθοδοι Κεφάλαιο 8: Τάξεις και αντικείμενα Κεφάλαιο 9: Πίνακες Κεφάλαιο 10: Συμβολοσειρές Κεφάλαιο 11: Κληρονομικότητα και πολυμορφισμός Κεφάλαιο 12: Διεπαφές, φωλιασμένοι και απαριθμητοί τύποι Κεφάλαιο 13: Εξαιρέσεις Κεφάλαιο 14: Είσοδος/Έξοδος Κεφάλαιο 15: Γενικότητες Κεφάλαιο 16: Συλλογές

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604614646
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 560