Εικόνα από Προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων

Προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων

ISBN: 9789609495837
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται τεχνικές προσομοίωσης, στατιστικής ανάλυσης και βελτιστοποίησης συστημάτων με τη χρήση μοντέλων διακριτών γεγονότων στον υπολογιστή. Τα μοντέλα διακριτών γεγονότων επιτρέπουν την περιγραφή πολύπλοκων συστημάτων με πολλές αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες, οι οποίες μπορεί να έχουν συνεχή εξέλιξη και να υφίστανται απότομες μεταβολές σε τυχαίους χρόνους
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης εκ του μηδενός, τα οποία έχουν τη μορφή αλγορίθμων στους οποίους χρησιμοποιούνται τρεις απλές εντολές προγραμματισμού: της επανάληψης (for i = 1 to n), του ελέγχου (if-then-else), και είτε της υπό συνθήκη επανάληψης (while-do) είτε του άλματος σε άλλο σημείο του προγράμματος (go to). Οι εντολές αυτές υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Μία πρωτοτυπία του βιβλίου είναι ότι οι αλγόριθμοι παρουσιάζονται στη φυσική γλώσσα.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και επαγγελματίες με αντικείμενο απασχόλησης την επιχειρησιακή έρευνα ή τη διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών. Σημαντικό τμήμα του βιβλίου παρουσιάζει στοιχεία από τις πιθανότητες, τις στοχαστικές διαδικασίες και τη στατιστική που είναι απαραίτητα για την προσομοίωση συστημάτων. Παρόλα αυτά, για τη μελέτη του βιβλίου απαιτείται καλή γνώση των βασικών εννοιών και υπολογιστικών εργαλείων της θεωρίας πιθανοτήτων και του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609495837
Εκδότης Δίσιγμα
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 376