Εικόνα από Πρόβλεψη Ενεργειών & Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Πρόβλεψη Ενεργειών & Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ISBN: 9789603517948
Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται τα κυριότερα θέματα που σχετίζονται με το "Ηλεκτρονικό επιχειρείν", στη διαμορφούμενη νέα τεχνολογική και κοινωνική πραγματικότητα της "Κοινωνίας της Πληροφορίας".
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιγράφονται οι εφαρμογές του στις Επιχειρήσεις, η λειτουργία των Ηλεκτρονικών Καταστημάτων, το ισχύον Νομικό Πλαίσιο καθώς και θέματα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Περαιτέρω, αναλύονται τα Δέντρα Απόφασης (Decision trees) με τρόπο απλό και συνεκτικό, ώστε οι αναγνώστες να κατανοούν πλήρως τις διαδικασίες εφαρμογής των λογισμικών ανάπτυξής τους. Για τους πλέον απαιτητικούς αναγνώστες σχολιάζονται η Όρυξη Δεδομένων από τον Παγκόσιο Ιστό (Web Mining) και οι Αλγόριθμοι Ανάπτυξης Δέντρων. Τέλος, περιλαμβάνονται παραδείγματα ανάπτυξης, αξιολόγησης, ανάλυσης και χρήσεως των Δένδρων σε διαδικτυακά και μη δεδομένα με σκοπό την πρόβλεψη ενεργειών και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, όπως ο καθορισμός του πιστωτικού κινδύνου σε συναλλαγή, η επιλογή της πλέον κατάλληλης θέσης για προώθηση προϊόντος στην Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικού Καταστήματος και η εκτίμηση κινδύνου πιθανής αλλαγής Τράπεζας από τον πελάτη της.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603517948
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2009
Σελίδες 310