Εικόνα από Προχωρημένη Μακροοικονομική: Ευστάθεια, Προσδοκίες και Σύγχρονα Ζητήματα

Προχωρημένη Μακροοικονομική: Ευστάθεια, Προσδοκίες και Σύγχρονα Ζητήματα

ISBN: 9789605465414
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει µια σειρά σηµαντικών ζητηµάτων της σύγχρονης Μακροοικονοµικής Θεωρίας...
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Βασίζεται στη χρήση µαθηµατικών εργαλείων προκειµένου να παρουσιαστούν και να αναλυθούν σηµαντικά µακροοικονοµικά υποδείγµατα που σχετίζονται µε τις Νεοκεϋνσιανές θεωρίες άκαµπτων µισθών, το ζήτηµα της ευστάθειας, τις προσδοκίες (προσαρµοζόµενες και ορθολογικές), τη χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων του κρατικού προϋπολογισµού, την ανοικτή οικονοµία και τις σύγχρονες θεωρίες των Πραγµατικών Επιχειρηµατικών Κύκλων. Οι λυµένες εφαρµογές που περιλαµβάνονται σε κάθε κεφάλαιο συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των µακροοικονοµικών υποδειγµάτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605465414
Εκδότης Πεδίο
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 232