Εικόνα από Ψηφιακή σχεδίαση

Ψηφιακή σχεδίαση

Συγγραφέας: Mano M. Morris
ISBN: 9789604911134
Με εκτενή παρουσίαση των Verilog, VHDL και SystemVerilog
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται το βιβλίο είναι ευρύ και περιλαμβάνει σπουδαστές πεδίων όπως η ηλεκτρονική μηχανική, η μηχανική υπολογιστών και η επιστήμη των υπολογιστών. Μια καθαρή και προσιτή προσέγγιση στα βασικά εργαλεία, έννοιες και εφαρμογές της λογικής σχεδίασης. Η παρούσα αναθεωρημένη έκδοση του κλασσικού, καθιερωμένου βιβλίου "Ψηφιακή Σχεδίαση" διδάσκει τις βασικές έννοιες με απλό και προσιτό τρόπο. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία του σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων και παρέχει διαδικασίες κατάλληλες για μια πληθώρα ψηφιακών εφαρμογών. Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, η παρούσα έκδοση υποστηρίζει μια πολυμορφική, πολυτροπική προσέγγιση στη διαδικασία της μάθησης, εστιάζοντας στην ψηφιακή σχεδίαση, ανεξάρτητα από την γλώσσα που χρησιμοποιείται. Αναγνωρίζοντας ότι οι τρεις κοινές γλώσσες - Verilog, VHDL, και SystemVerilog - παίζουν οι καθεμία το ρόλο τους στον σχεδιασμό των σύγχρονων ψηφιακών συσκευών, η 6η έκδοση προσφέρει παράλληλες μεθόδους παρουσίασης πολλαπλών γλωσσών, αλλά επιτρέπει και την εστίαση σε μία, επιλεγμένη γλώσσα.