Εικόνα από PYTHON – Εισαγωγή στους υπολογιστές – 4η αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση

PYTHON – Εισαγωγή στους υπολογιστές – 4η αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789605245290
Στόχος της παρούσας 4ης αναθεωρημένης και επαυξημένης έκδοσης του βι­βλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην επιστήμη των υπολογι­στών, ακολουθώντας μια προσέγγιση που συνίσταται στην επίλυση διαδοχικών προβλημάτων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

H Python είναι μια ισχυρή γλώσσα προ­γραμματισμού που αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι κατάλληλη για εισαγωγή στον προγραμματισμό, ενώ ο ανοικτός χαρακτήρας της έχει συντελέ­σει στην ανάπτυξη μεγάλου πλήθους βιβλιοθηκών που μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία κειμένων, κατανεμημένο προγραμματισμό, κ.λ.π.

Το βιβλίο δομείται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην εισαγωγή βασικών εννοιών των υπολογιστών και προ­ γραμματισμού με την Python· το δεύτερο μέρος αφορά σε προ­ηγμένα θέματα προγραμματισμού: αντικειμενοστρεφή προγραμμα­τισμό και προγραμματισμό γραφικών διεπαφών χρήστη· το τρίτο μέρος επιχειρεί επισκόπηση περιοχών της επιστήμης υπολογιστών με χρήση της Python: ψηφιακή αριθμητική, οργάνωση υπολογιστή, μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, λειτουργικό σύστημα, παράλληλη επεξεργασία, δίκτυα και δικτυακός προγραμματισμός, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής.

Ο αναγνώστης καλείται βήμα-βήμα να λύσει ενδιαφέροντα προ­βλήματα, όπως να φτιάξει ένα παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, ενώ μα­θαίνει για τη δομή και λειτουργία των υπολογιστών καθώς και τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με υπολογιστή.
Σύντομα, στην ιστοσελίδα του βιβλίου θα διατίθεται ο κώδικας όλων των ασκήσεων και υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας.

Σημείωση: Η συγκεκριμένη έκδοση ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί Ενιαίας Τιμής Βιβλίου, καθώς, με βάση την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν. 4549/2018, αντικαθιστά παλαιότερη έκδοση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών
 2. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python. Αριθμητικές εκφράσεις και βασικές εντολές
 3. Από τις εντολές στο πρόγραμμα. Παράδειγμα επίλυσης
 4. Συναρτήσεις και επαναλήψεις. Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
 5. Γραφικές παραστάσεις στην Python. Αλγοριθμική ζωγραφική
 6. Λίστες και λεξικά στην Python. Νότες και μουσική
 7. Κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα. Αρχεία και ημερολόγια
 8. Επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Aλγόριθμοι και δομημένος προγραμματισμός
 1. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός στην Python. Παιχνίδι με τραπουλόχαρτα
 2. Γραφική διεπαφή χρήστη
 3. Ψηφιακή αριθμητική. Αναπαράσταση αριθμών και πράξεις
 4. Υπολογισμοί πραγματικών αριθμών με απεριόριστη ακρίβεια. Χρήση Decimals και αποδοτικές υλοποιήσεις
 5. Στοιχεία αρχιτεκτονικής υπολογιστών
 6. Λειτουργικά Συστήματα. Διαχείριση διεργασιών
 7. Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων. Βάσεις δεδομένων
 8. Παράλληλα προγράμματα με Python. Τεχνικές [fontsize=]pythonmultiprocessing
 9. Δίκτυα Υπολογιστών. Δικτυακός Προγραμματισμός
 10. Διαδικτυακές εφαρμογές
 11. Κοινωνική διάσταση της Πληροφορικής. Δικαιώματα δημιουργών λογισμικού
 12. Εγκατάσταση της Python και ολοκληρωμένων περιβαλλόντων ανάπτυξης
 13. Επικοινωνία από γραμμή εντολών με το λειτουργικό σύστημα
 14. Μετάδοση ψηφιοποιημένης πληροφορίας
 15. Το μοντέλο αναφοράς ISO/OSI
 16. Εισαγωγή στη γλώσσα HTML

 

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605245290
Εκδότης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 543