Ρεκλείτης Παναγιώτης

  1. Προσφορά!
    Management ανθρώπινων πόρων
    Συλλογικό έργο
  2. Nέο
    Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
    Συλλογικό έργο