Σγουρινάκης Νικόλαος

  1. Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
    Συλλογικό έργο
  2. Φορολογία Δικηγόρων
    Συλλογικό έργο