Στάμος Παπαστάμου

  1. Πρώτη φορά αριστερά
    Συλλογικό έργο