Εικόνα από Στατιστική

Στατιστική

ISBN: 9789606706653
Περιεχόμενα - Μέρος Α' Περιγραφική Στατιστική: Πίνακες και Γραφικές Παραστάσεις, Μέτρα Θέσης, Μέτρα Διασποράς, Αριθμοδείκτες - Μέρος Β' Στοιχεία...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιεχόμενα - Μέρος Α' Περιγραφική Στατιστική: Πίνακες και Γραφικές Παραστάσεις, Μέτρα Θέσης, Μέτρα Διασποράς, Αριθμοδείκτες - Μέρος Β' Στοιχεία Πιθανοθεωρίας: Βασικές Έννοιες, Δεσμευμένη Πιθανότητα. Στοχαστική Ανεξαρτησία. Το Θεώρημα του Bayes, Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές Πιθανοτήτων, Διακριτές Κατανομές Πιθανοτήτων, Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων, Απλή Τυχαία Δειγματοληψία. Κατανομές Δειγματοληψίας - Μέρος Γ' Στατιστική Συμπερασματολογία: Εκτιμητική, Έλεγχος των Στατιστικών Υποθέσεων, Έλεγχος των Στατιστικών Υποθέσεων ΙΙ. Μη Παραμετρικοί ΄Ελεγχοι - Μέρος Δ' Τα Δεδομένα: Η Τυχαία Δειγματοληψία στην Πράξη Νέα, βελτιωμένη έκδοση ενός βιβλίου που εκτιμήθηκε γιατί συνδυάζει σαφήνεια και φιλικότητα. Με αναδιάταξη και συμπλήρωση της ύλης, με ακόμα πιο πολλά παραδείγματα και σύνθετες ασκήσεις, με ειδικές επισημάνσεις αλλά και χιουμοριστική αναφορά σε λανθασμένη χρήση ή ερμηνεία επί μέρους τεχνικών, συστήνει τη Στατιστική ως μια ενδιαφέρουσα, ζωντανή και εξαιρετικά χρήσιμη επιστήμη. Θα μπορούσε να τιτλοφορείται και Στατιστική Για Όλους.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606706653
Εκδότης Σοφία
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 632