Εικόνα από Στοιχεία Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας (+CD Rom)

Στοιχεία Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας (+CD Rom)

Συγγραφέας: Αυλωνίτης Σταμάτης
ISBN: 9789605080501
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές εισαγωγικές γνώσεις πάνω σε θέματα ποιοτικού ελέγχου κα ι διασφάλισης ποιότητας. Γίνεται μια προσπάθεια μύησης του αναγνώστη στη σημασία της ποιότητας μέσα σε οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής. Δίνονται, επίσης, κάποια στοιχεία σχεδιασμού πειραμάτων και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην προσπάθεια να τονισθεί η σημασία της βελτίωσης της ποιότητας και τα εργαλεία για την επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι η βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις εκδηλώσεις της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τέλος, ο αναγνώστης εισάγεται στην εφαρμογή HACCP και HAZOP στα συστήματα παραγωγής. Σε όλα τα κεφάλαια παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα με την λύση τους, τα οποία θεωρείτε ότι βοηθούν τον αναγνώστη στην κατανόηση της θεωρίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Συνοπτικά Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή
2. Στοιχεία στατιστικής και πιθανοτήτων
3. Σύστημα ποιοτικού Ελέγχου
4. Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας με χάρτες για μεταβλητές
5. Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας με χάρτες για ιδιότητες
6. Ποιοτικός έλεγχος με δειγματοληψία αποδοχής για ιδιότητες
7. Ποιοτικές έλεγχος με δειγματοληψία αποδοχής για μεταβλητές
8. Ποιοτικός έλεγχος με δειγματοληψία αποδοχής για συνεχή παραγωγή
9. Αξιοπιστία -Ολικός ποιοτικός έλεγχος
10. Σχεδιασμός Πειραμάτων στον Ποιοτικό έλεγχο
11. Η χρήση Υ/Η στον ποιοτικό έλεγχο
12. Συστήματα ποιότητας
13. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
14. Στοιχεία HACCP και HAZOP
Παράρτημα Α: Πίνακες - Ευρετήριο όρων - Βιβλιογραφία για τον Ποιοτικό Έλεγχο

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605080501
Εκδότης Ίων
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 296