Εικόνα από Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση

Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση

ISBN: 9789605863487
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία μελέτης, σχεδίασης και παραγωγής με τη χρήση υπολογιστή (CAD/CAM) τόσο σε επίπεδο εφαρμογής όσο και σε επίπεδο θεωρίας για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση. Στην τρίτη έκδοση έχει εμπλουτιστεί το υλικό για τη μοντελοποίηση, την αντίστροφη μηχανική και την προσθετική παραγωγή. Καλύπτονται τα συστήματα άμεσης στερεάς μοντελοποίησης και η απόδοση μορφών ελεύθερης μορφής με χρήση των μεθόδων μοντελοποίησης με επιφάνειες και με επιφάνειες υποδιαίρεσης. Τα συστήματα αντίστροφης μηχανικής και προσθετικής παραγωγής έχουν πλήρως ενημερωθεί και απηχούν τις σύγχρονες εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς αιχμής. Το σύγγραμμα απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές όσο και σε απόφοιτους μηχανικούς και άλλες συναφείς ειδικότητες των τεχνολογικών και θετικών επιστημών που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή, τις έννοιες, τις αρχές λειτουργίας και την αποδοτική χρήση των Συστημάτων Σχεδίασης και Παραγωγής με Χρήση Υπολογιστή.