Εικόνα από Συστήματα βάσεων δεδομένων

Συστήματα βάσεων δεδομένων

Συγγραφέας: Γκλαβά Μαρία
ISBN: 9786185242589
Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές με: MS Access, MS SQL Server, MySQL
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων" παρουσιάζει όσο γίνεται πιο απλά τις βασικές έννοιες της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων έναντι της χρήσης απλών αρχείων ή λογιστικών φύλλων. Βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης το θεωρητικό μέρος της σχεδίασης μίας σωστής σχεσιακής βάσης δεδομένων και πώς να εφαρμόσει πρακτικά τις έννοιες που έχει μάθει. Όλο το θεωρητικό μέρος συνοδεύεται από ειδικές ενότητες Πρακτικής Εξάσκησης, στις οποίες παρουσιάζεται πρακτικά η θεωρία ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να την εμπεδώσει. Ενώ το θεωρητικό μέρος μιλάει γενικά για τις αρχές σχεδίασης βάσεων δεδομένων χωρίς να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο DBMS, το πρακτικό μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται σε τρία δημοφιλή συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων: τη Microsoft Access, τον Microsoft SQL Server και την MySQL. Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης θα μπορεί να εξασκηθεί και να επικεντρωθεί στο DBMS που τον ενδιαφέρει. Αυτό το βιβλίο: - σας μαθαίνει τι είναι μία βάση δεδομένων και ένα DBMS (σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων) - σας εξηγεί τις βασικές έννοιες στις οποίες βασίζεται μία σχεσιακή βάση δεδομένων - σας παραθέτει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός DBMS - σας εξηγεί γιατί είναι σημαντική η σχεδίαση μίας σωστής σχεσιακής βάσης δεδομένων και με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος - σας εξηγεί τι είναι είναι το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) και πώς μπορεί να σχεδιασθεί ένα διάγραμμα ΟΣ - σας δείχνει αναλυτικά πώς να δημιουργείτε μία βάση δεδομένων από ένα διάγραμμα ΟΣ - σας παρουσιάζει με πρακτικά παραδείγματα την MS Access, τον MS SQL Server και την MySQL