Εικόνα από Σχεδιασμός Έρευνας

Σχεδιασμός Έρευνας

Συγγραφέας: J. David Creswell
ISBN: 9786185036508
Προσεγγίσεις Ποιοτικών, Ποσοτικών και Μεικτών Μεθόδων
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Αυτό το βιβλίο αναλύει το πλαίσιο, τη διαδικασία, καθώς και τις δημιουργικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό μιας ερευνητικής πρότασης ή ενός πρότζεκτ έρευνας ποιοτικών, ποσοτικών ή μεικτών μεθόδων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας.

Απευθύνεται σε φοιτητές και καθηγητές που αναζητούν βοήθεια στην προετοιμασία ενός ερευνητικού πλάνου για ένα επιστημονικό άρθρο, μια μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή ή μια αίτηση χρηματοδότησης. Επίσης απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των επιστημών υγείας.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από βήματα που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ερευνητές πριν αναπτύξουν τις προτάσεις ή τα πλάνα για την έρευνά τους. Το δεύτερο μέρος αναλύει τις διάφορες ενότητες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη μιας επιστημονικής έρευνας για μια μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή ή μια ερευνητική αναφορά. Σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας, ο αναγνώστης καθοδηγείται σε ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές προσεγγίσεις.

Σε κάθε κεφάλαιο, παρατίθενται παραδείγματα από διάφορους τομείς, τα οποία έχουν αντληθεί από βιβλία, άρθρα περιοδικών, προτάσεις διατριβών και διατριβές. Το περιεχόμενο του βιβλίου επεκτείνεται, επίσης, στον μεθοδολογικό πλουραλισμό που υπάρχει σήμερα στην έρευνα και το κείμενο συμπεριλαμβάνει εναλλακτικές φιλοσοφικές ιδέες, ποικίλα μοντέλα έρευνας και πολυάριθμες διαδικασίες.

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, το βιβλίο μπορεί να είναι χρήσιμο ως βιβλίο αναφοράς ή σύγγραμμα μαθημάτων που αφορούν τις μεθόδους έρευνας.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185036508
Εκδότης Προπομπός
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 328