Εικόνα από Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας

Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας

Συγγραφέας: Φωτοδότης Μάλαμας
ISBN: 9789606227905
Η συγγραφή του βιβλίου Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας υπαγορεύθηκε από τον προβληματισμό που δη­μιουργείται από την ολοένα εντονότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας και την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτής. Φορολογικές αρχές που μέχρι τώρα λειτουργούσαν ως σταθερές στην οικονο­μία (όπως για παράδειγμα η φορολογική κατοικία, ο τόπος που προκύπτει το ει­σόδημα) φαίνεται να επαναπροσδιορίζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις να γί­νονται μεταβλητές σε μία εξίσωση που ίσως δεν έχει λύση παρά μόνο με την εφαρμογή κάποιων υποθέσεων.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει δραματικά το τοπίο στο χώρο λειτουργίας της οικονομίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας αλλά και των ίδιων των κρατών. Αναμφίβολα, επηρεάζεται και ο τομέας της φορολογίας τόσο σε επίπεδο κανό­νων δικαίου όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Στην αρχή του βιβλίου προσδιορίζονται τα νέα κριτήρια φορολόγησης του εισοδήματος που υιοθετούνται από τα κράτη στην ψηφιακή οικονομία. Κατόπιν αναλύονται βασικές έννοιες της φορολογίας εισοδήματος, όπως η φορολογική κατοικία, το φορολογητέο εισόδημα, οι πηγές του εισοδήματος, το αντικείμενο της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας και τη σύνδεσή του με την ψηφιακή τεχνολογία. Περαιτέρω, το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Τελωνείο. Στη συνέχεια, βάρος δίνεται στα ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία και στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών και κερδών από παίγνια. Ειδικότερα, αντικείμενο της ως άνω ενότητας αποτελεί το αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) και το αλλοδαπό ίδρυμα (foundation).

Το βιβλίο Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας περιλαμβάνει επίσης τους ψηφιακούς φόρους και εισφορές, το Blockchain και την Tεχνητή Νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence - Αl) και αναδεικνύει τη σχέση τους με τη φορολογία.

To έργο αποτελεί το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που πραγματεύεται τις φορολογικές πτυχές της ψηφιακής οικονομίας και φιλοδοξεί να προβληματίσει ιδιαίτερα σε ένα αντικείμενο που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και εξαρτώμενο από τις τεχνολογικές εξελίξεις που μεταβάλλονται συνεχώς.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606227905
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 248