Εικόνα από Σύγχρονη λογιστική (Τόμος Β)

Λυπούμαστε - το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Σύγχρονη λογιστική (Τόμος Β)

ISBN: 9789603519713
Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής.
  Χρόνος παράδοσης: 3-5 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδεσμολογίας κάθε λογαριασμού χωριστά. Στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθενται επιλυμένα θέματα τα οποία έχουν δοθεί διαχρονικά στις επαγγελματικές εξετάσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. όσο και στις εξετάσεις Master του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με κατεύθυνση την Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκείνους τους σπουδαστές που στόχο έχουν να γίνουν Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, στους φοιτητές των Πανεπιστημίων που επιθυμούν να σπουδάσουν τη Λογιστική επιστήμη και να γίνουν επιστήμονες λογιστές, στους επαγγελματίες λογιστές, προϊσταμένους λογιστηρίων και φοροτεχνικούς που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη γνώση τους σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικής, φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας που είναι απαραίτητη για να επιτελέσουν το πολυδιάστατο έργο τους.
Σημειώνεται επίσης, ότι η παρούσα έκδοση είναι ανανεωμένη και ενημερωμένη με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» (Ε.Λ.Π.) και συγκεκριμένα με βάση το «Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» (Ε.Γ.Λ.Σ. - Π.Δ. 1123/1980), τον Εμπορικό Ν. 2190/1920 που διέπει τη λειτουργία των Ανώνυμων Εταιρειών και το Ν. 4308/2014.

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519713
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 1800