Εικόνα από Συμβουλευτική Ψυχολογία

Συμβουλευτική Ψυχολογία

ISBN: 9789600121049
Έρευνα και εφαρμογές
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περίληψη

Η παρούσα έκδοση επιδιώκει να καλύψει ένα ση΅αντικό κενό στα διδακτικά-εκπαιδευτικά εγχειρίδια της τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης στο αντικεί΅ενο της Συ΅βουλευτικής Ψυχολογίας. Πρόκειται για έναν συλλογικό τό΅ο ο οποίος εισάγει τον αναγνώστη σε διαφορετικές περιοχές και το΅είς εφαρ΅ογής του κλάδου της Συ΅βουλευτικής Ψυχολογίας, όπως η πολυπολιτισ΅ική συ΅βουλευτική, η συ΅βουλευτική γυναικών, η συ΅βουλευτική παιδιών και εφήβων, η οικογενειακή συ΅βουλευτική, η συ΅βουλευτική στο σχολικό πλαίσιο, η επαγγελ΅ατική συ΅βουλευτική και η συ΅βουλευτική ο΅ηλίκων. Τα κεφάλαια υπογράφουν καταξιω΅ένοι επιστή΅ονες και, ταυτόχρονα, έ΅πειροι επαγγελ΅ατίες, οι οποίοι αναφέρονται στις βασικές θεωρητικές αρχές, στην έρευνα και στις εφαρ΅ογές του κάθε είδους συ΅βουλευτικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου συ΅περιλα΅βάνονται ερωτήσεις προς συζήτηση, βιω΅ατικές ασκήσεις αυτογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων και προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρω΅ένη εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στον το΅έα της Συ΅βουλευτικής Ψυχολογίας ΅ε ένα βιβλίο προσαρ΅οσ΅ένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κυρίως της συγκεκρι΅ένης ο΅άδας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Πολυπολιτισμική συμβουλευτική || Συμβουλευτική γυναικών (με την οπτική του φύλου) || Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων (ανηλίκων) || Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριού || Συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο || Επαγγελματική-εργασιακή συμβουλευτική || Συμβουλευτική ομηλίκων-ομοτίμων || Βιογραφικά σημειώματα

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600121049
Εκδότης Gutenberg
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 335