Εικόνα από Συστάσεις - Μετατάξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχ. Στην Πράξη

Συστάσεις - Μετατάξεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Λύσεις και Εκκαθαρίσεις Επιχ. Στην Πράξη

ISBN: 9789609781305
ΝΕΑ 8η ΕΚΔΟΣΗ 2020................ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/1/2020
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

  • Υπεραξία και φόρος μεταβίβασης μεριδίων και μετοχών.
  • Μετατάξεις από απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
  • Φορολογικά κίνητρα στις μετατροπές - συγχωνεύσεις - απορροφήσεις.
  • Μερίδια που κληρονομούνται - Φ.Μ.Α. σε ακίνητα εταιριών - Φ.Π.Α.
  • Φ.Π.Α. στις μετατροπές, συγχωνεύσεις και μετατάξεις επιχειρήσεων.
  • Διανομή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών - Φόρος εισοδήματος.
  • Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων και με παραδείγματα στην πράξη.
  • Δωρεές - γονικές παροχές και κληρονομιές σε επιχειρήσεις.
  • Εφαρμογές όλων των παραπάνω με παραδείγματα στην πράξη.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609781305
Εκδότης Καραγιάννης
Έτος έκδοσης 2020