Εικόνα από Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Αυτοματισμοί

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Αυτοματισμοί

Συγγραφέας: Πανταζής Νικόλαος
ISBN: 9789603519652
Σκοπός του βιβλίου είναι να προσφέρει στον αναγνώστη τις βασικές καθώς και τις σύνθετες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν τα Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και Αυτοματισμού.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Παράλληλα επιδιώκει να τους κατευ­θύνει κυρίως στη μελέτη και την εμβάθυνση της θεωρίας και των χαρακτηρι­στικών των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων ελέγχου καθώς και τη χρησιμότητα τους στο χώρο της μηχανικής επιστήμης. Απευθύνεται σε φοιτητές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ­μάτων και των Πολυτεχνείων, όπως επίσης και σε μηχανικούς που χρησι­μοποιούν τέτοιου είδους Συστήματα. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για την κατά το δυνατόν παραστατικότερη παρουσίαση της ύλης μέσα από μία μεγάλη σειρά εικόνων, σχημάτων και πινάκων και αναπτύσσεται στις εξής βασικές θεματικές ενότητες: Συστήματα Προσομοίωσης (δικτυώματα διαφόρισης, ολοκλήρωσης, χρονική απόκριση συστημάτων στη μεταβατική και μόνιμη κατάσταση) Ηλεκτρο-Υδραυλικοί Σερβομηχανισμοί (Συστήματα κλειστού βρόχου) Αναλογικοί Υπολογιστές (προσομοίωση γραμμικών συστημάτων και επίλυση διαφορικών εξισώσεων Α' και Β' βαθμού) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (θεωρία, ασκήσεις και εφαρμογές) Ψηφιακοί Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί με χρήση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Αυτοματισμοί με ρελέ (θεωρία και ασκήσεις) Υδραυλικοί αυτοματισμοί Πνευματικοί Αυτοματισμοί (Συστήματα συμπιεσμένου αέρα)

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519652
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 432