Τερζίδης Κώστας

  1. offer
    Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
    Συλλογικό έργο