Εικόνα από Τεχνολογίες αυτοματοποιημένης μετάφρασης

Τεχνολογίες αυτοματοποιημένης μετάφρασης

Συγγραφέας: Βουγιουκλίδου Άννα
ISBN: 9786185036599
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η παγκοσμιοποίηση, η διεθνοποίηση της αγοράς και τα άλματα της τεχνολογίας κατέστησαν τη μετάφραση παράγοντα υψίστης σημασίας. Από τον χρονοβόρο παραδοσιακό τρόπο μετάφρασης έγινε η μετάβαση στη μηχανική ή αυτόματη μετάφραση, αρχικά σε κείμενα εμπορικά, τεχνολογικά, διεθνών σχέσεων και οργανισμών. Όπως διαπιστώνεται, δεν υπάρχουν μόνο θετικά στην εξέλιξη αυτή, αλλά και ένα πλήθος προβλημάτων σε επίπεδο συντακτικό-γραμματικό και λεξιλογικό. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί κάποιος να πει πως οι προβληματικές συντακτικο-γραμματικές δομές που παρατηρούνται στα κείμενα τα οποία μεταφράζονται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω συστημάτων μηχανικής μετάφρασης καθιστούν τη μηχανική μετάφραση άχρηστη ή ότι τα αποτελέσματά της δεν επιδέχονται βελτίωση.