Εικόνα από Τεχνολογίες διαδικτύου

Τεχνολογίες διαδικτύου

ISBN: 9789606759901
Το βιβλίο 'Τεχνολογίες διαδικτύου' έχει σκοπό να περιγράψει με εισαγωγικό τρόπο τις τεχνολογίες πάνω στις οποίες στηρίζεται το Διαδίκτυο και ο...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο 'Τεχνολογίες διαδικτύου' έχει σκοπό να περιγράψει με εισαγωγικό τρόπο τις τεχνολογίες πάνω στις οποίες στηρίζεται το Διαδίκτυο και ο παγκόσμιος Ιστός και να αναφερθεί με περισσότερη λεπτομέρεια στην ανάπτυξη εφαρμογών, με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων/γλωσσών. Με την ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι κυρίως αποτέλεσμα της εφεύρεσης του παγκόσμιου Ιστού, Η ευκολία με την οποία προσπελαύνουμε πληροφορίες σε απομακρυσμένους δικτυακούς τόπους οδήγησε σύντομα στην εκρηκτική ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών που προσφέρουν παντός είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσών προγραμματισμού για τον Παγκόσμιο Ιστό ήταν ένα φυσικό επακόλουθο της ραγδαίας εξάπλωσης και γενίκευμενης χρήσης του. Παράλληλα, παρατηρείται η ύπαρξη πληθώρας βιβλίων που αναλύουν το φαινόμενο αυτό, προσφέρουν τεχνικές οδηγίες για την ανάπτυξη Επιτυχημένων εφαρμογών και με μεγάλη επιτυχία ενημερώνουν τον αναγνώστη για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606759901
Εκδότης Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 494