Εικόνα από Θέματα ελληνικής οικονομικής ιστορίας (18ος-21ος) αιώνας

Θέματα ελληνικής οικονομικής ιστορίας (18ος-21ος) αιώνας

Συγγραφέας: Πατρώνης Βασίλης
ISBN: 9789604852437
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη που επιθυμεί να εμβαθύνει στη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της οικονομικής ιστορίας του τόπου. Το πρώτο κεφάλαιο επιχειρεί να σκιαγραφήσει την οικονομική αναγέννηση του ελλαδικού χώρου στο πλαίσιο των γενικότερων αναδιατάξεων στην οθωμανική αυτοκρατορία μετά το 1750. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι προσπάθειες ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στην περίοδο 1832-1871, ενώ τα κεφάλαια 3 και 4 είναι αφιερωμένα στην ιστορική εξέλιξη και στις διαρθρωτικές αδυναμίες του αγροτικού τομέα στον 19ο αιώνα. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η εποχή της συγκρότησης του ελληνικού καπιταλισμού κατά την περίοδο 1871-1909 και το έκτο κεφάλαιο επιχειρεί να ανακεφαλαιώσει βασικά σημεία της συζήτησης για τις ιδιομορφίες της ανάπτυξης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Τα κεφάλαια 7 και 8 αναφέρονται στις εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της ανόρθωσης, των βαλκανικών πολέμων και της μικρασιατικής καταστροφής (1909-1922) και κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1922-1940). Το τελευταίο κεφάλαιο εστιάζει στην περίοδο 1949-2001 και επιχειρεί, εξετάζοντας τις πολιτικές που ασκήθηκαν, να συνδέσει τον μεταπολεμικό μεγάλο κύκλο μεγέθυνσης με τα σημερινά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.