Εικόνα από Θεμελιώδεις αρχές του πειθαρχικού δικαίου

Θεμελιώδεις αρχές του πειθαρχικού δικαίου

ISBN: 9789605685126
Το βιβλίο πραγματεύεται την καταγραφή και συστηματική μελέτη των θεμελιωδών αρχών του πειθαρχικού δικαίου, των αρχών, δηλαδή, που ρυθμίζουν κατά τρόπο γενικό και ομοιόμορφο την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας στην εκμετάλλευση.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο πραγματεύεται την καταγραφή και συστηματική μελέτη των θεμελιωδών αρχών του πειθαρχικού δικαίου, των αρχών, δηλαδή, που ρυθμίζουν κατά τρόπο γενικό και ομοιόμορφο την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας στην εκμετάλλευση.Στο Πρώτο Μέρος επιχειρείται η ανάπτυξη των δύο βασικών συνισταμένων της μελέτης, δηλαδή της πειθαρχίας και των δικαιικών αρχών. Η εδραίωση της πειθαρχίας διασφαλίζεται μέσω της θέσπισης των κανόνων πειθαρχίας και της τιμώρησης των πειθαρχικών παραβατών. Ο εργοδότης, ως φορέας της πειθαρχικής εξουσίας, νομιμοποιείται να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του πειθαρχικού παραβάτη και να μεταβάλει κατά τρόπο εξουσιαστικό και μονομερή τους όρους εργασίας ή να προβεί σε λύση της εργασιακής σχέσης. Επιπλέον, υποχρεούται να τηρήσει τα δικαιοκρατικά εχέγγυα που αποτρέπουν την καταχρηστική άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας και εξασφαλίζουν την κρίση και τιμώρηση του πειθαρχικά διωκόμενου εργαζομένου με γνώμονα την προστασία του εργασιακού καθεστώτος και της ηθικής υπόστασής του. Οι αρχές του πειθαρχικού δικαίου της εκμετάλλευσης, ούσες εναρμονισμένες με θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και βασικές πολιτειακές επιλογές, θέτουν κανόνες αναγκαστικού δικαίου και καλούνται να υποκαταστήσουν την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου και να θέσουν ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο αξιολόγησης αντιπειθαρχικών συμπεριφορών και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.Στο Δεύτερο Μέρος εξειδικεύονται οι αρχές του πειθαρχικού δικαίου και αναπτύσσεται το περιεχόμενό τους. Πρόκειται για τις αρχές της πρόβλεψης, του τεκμηρίου αθωότητας του πειθαρχικά διωκόμενου εργαζομένου, της απολογίας του πειθαρχικά διωκόμενου εργαζομένου, της αναλογικότητας, της αιτιολογίας της πειθαρχικής απόφασης, της απαγόρευσης της διπλής πειθαρχικής δίωξης και τιμώρησης, της ταχείας ολοκλήρωσης της πειθαρχικής δίκης και του σεβασμού της προσωπικότητας του πειθαρχικά διωκόμενου εργαζομένου. Ο ανθρωποκεντρικός και προστατευτικός χαρακτήρας του εργατικού δικαίου ανάγεται σε κεντρική συνισταμένη της διαμόρφωσης των αρχών του πειθαρχικού δικαίου και της άσκησης της οιονεί δικαιοδοτικής πειθαρχικής εξουσίας. Η εδραίωση αξιοπρεπών όρων εργασίας και μάλιστα στο πλαίσιο μιας κυρωτικής διαδικασίας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική σε μία εποχή αμφισβήτησης και συμπίεσης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605685126
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 385