Εικόνα από Θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου

Θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου

ISBN: 9789604186846
Το βιβλίο των Στέλιου Κατρανίδη και Δημήτρη Νταντάκα "Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου" αποτελεί ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό σύγγραμμα για το μάθημα του Διεθνούς Εμπορίου. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Οικονομικών Τμημάτων με καλές γνώσεις μικροοικονομικής και εξοικείωση στη χρήση διαγραμματικής ανάλυσης. Είναι, ωστόσο, κατάλληλο και για φοιτητές με βασικές γνώσεις οικονομικής θεωρίας, δεδομένου ότι στο εισαγωγικό του μέρος καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις σε γνώσεις μικροοικονομικής ανάλυσης, απαραίτητες για την κατανόηση θεμάτων διεθνούς εμπορίου. Το βιβλίο ενδείκνυται ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για ένα τουλάχιστον εξαμηνιαίο μάθημα Διεθνούς Εμπορίου, όχι όμως και για ένα μάθημα Διεθνών Οικονομικών, στο οποίο το Διεθνές Εμπόριο και η Διεθνής Χρηματοδότηση αποτελούν την ύλη ενός εξαμηνιαίου μαθήματος. Στα δύο πρώτα εισαγωγικά κεφάλαια δίνεται μια επίκαιρη εικόνα του παγκόσμιου εμπορίου και γίνεται μια σύντομη παρουσίαση αναλυτικών εργαλείων, απαραίτητων για την κατανόηση των επομένων κεφαλαίων. Ακολουθεί η παρουσίαση του κλασικού και του νεοκλασικού υποδείγματος, καθώς και των εναλλακτικών θεωριών του διεθνούς εμπορίου. Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στα αίτια και τις μορφές της κρατικής παρέμβασης στο διεθνές εμπόριο. Μεγάλο μέρος της ενότητας αφιερώνεται στην μελέτη των επιπτώσεων των μέτρων εμπορικής πολιτικής με ιδιαίτερη αναφορά στη συγκριτική ανάλυση των επιδράσεων τους. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα συζητούνται θέματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και των μορφών της οικονομικής ολοκλήρωσης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Περιέχει:
Ενότητα Ι- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : Εισαγωγή, Αναλυτικά Εργαλεία, 

Ενότητα ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : Επιδράσεις του Διεθνούς Εμπορίου στην Κοινωνική Ευημερία: υποδείγματα μερικής & γενικής ισορροπίας, Από τον Adam Smith στον David Ricardo, Το Υπόδειγμα των Heckscher- Ohlin & Ορισμένα άλλα Θεωρήματα της Νεοκλασικής Θεωρίας Διεθνούς Εμπορίου, Εναλλακτικές Θεωρίες Εμπορίου και Ενδοκλαδικό Εμπόριο (Intra-Industry Trade)


ENOTHTA III- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΙΜΟΣ, Προστατευτική Πολιτική, Τα Μέτρα της Προστατευτικής Πολιτικής- Υποδείγματα Μερικής Ισορροπίας, Σύγκριση Μέτρων Προστασίας, Δασμοί και Ποσοστώσεις - Υποδείγματα Γενικής Ισορροπίας,


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, Βαθμίδες Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Διεθνούς Εμπορίου, Λύσεις Επιλεγμένων Ασκήσεων Κεφαλαίων, Βιβλιογραφία, Συντομεύσεις-Μεταφράσεις, Ευρετήριο

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604186846
Εκδότης Τζιόλα
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 392