Εικόνα από Τουριστικό Μάνατζμεντ

Τουριστικό Μάνατζμεντ

Συγγραφείς: Minnaert Lynn , Inkson Clare
ISBN: 9789600120905
Εισαγωγή
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν βιβλίο αποτελεί για τον απλό αναγνώστη, που ίσως δεν διαθέτει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, ένα ουσιαστικό εισαγωγικό εγχειρίδιο τουριστικού μάνατζμεντ το οποίο θα τον βοηθήσει να γνωρίσει τον συναρπαστικό και δυναμικό τομέα του τουρισμού, να κατανοήσει τις διαστάσεις αυτού, τους κλάδους που τον απαρτίζουν, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του. Για τον αναγνώστη που ασχολείται ήδη επαγγελματικά με τον τουρισμό, το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην πλήρη και σε βάθος κατανόηση των διαστάσεων του τουρισμού, της επίδρασης του τουριστικού μάνατζμεντ στις οικονομίες των προορισμών, στα περιβάλλοντα και στις κοινότητες. Παράλληλα, θα τον βοηθήσει να αντιληφθεί πόσο σημαντικές είναι οι προοπτικές του τουρισμού μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών. Επιπλέον, το βιβλίο είναι κατάλληλο για φοιτητές που έχουν επιλέξει τουριστικές σπουδές (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) καθώς, πέραν των γενικότερων θεμάτων του τουριστικού μάνατζμεντ με τα οποία ασχολείται, συνδυάζει θεωρία και παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία, ενώ αναλύει τις δυνατότητες καριέρας όσων έχουν σπουδάσει ή σπουδάζουν το αντικείμενο του Τουρισμού.

Περιεχόμενα

Κατάλογος σχημάτων || Κατάλογος πινάκων || Κατάλογος με μέλετες περιπτώσεων || Ξενάγηση στο βιβλίο || Επαινετικά σχόλια για την προηγούμενη έκδοση || Πρόλογος των επιμελητών || Εισαγωγή || Κατανοώντας τον τουρισμό || Περιοχές δημιουργίας τουρισμού || Τουριστική ζήτηση || Τουριστικοί προμηθευτές || Ενδιάμεσοι φορείς στο τουριστικό σύστημα || Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού || Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού || Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού || Ανάπτυξη και μάνατζμεντ προορισμού || Τουριστικό μάρκετινγκ || Το μάνατζμεντ των επισκεπτών || Η ανάμειξη του δημόσιου τομέα στον τουρισμό || Ο τουρισμός και το μέλλον || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο όρων

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600120905
Εκδότης Gutenberg
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 663