Εικόνα από TRANSFER PRICING-Οικονομική προσέγγιση στην τεκμηρίωση της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών

TRANSFER PRICING-Οικονομική προσέγγιση στην τεκμηρίωση της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών

ISBN: 9786188509801
Eξετάζει τη προβληματική της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών

Σύνοψη

Το βιβλίο εξετάζει τη προβληματική της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πτυχή μέσα από μια σειρά πρακτικών υποδειγμάτων και αναλύσεων, χωρίς παράλληλα να παραγνωρίζει τις νομικές και τις φοροτεχνικές προεκτάσεις.

Στις σελίδες του βιβλίου επιχειρείται να αναλυθεί η μεθοδολογία των κατευθυντηρίων οδηγιών του ΟΟΣΑ με απλοποιημένο τρόπο μέσα από πρακτικές προσεγγίσεις που έχουν αποτελέσει περιπτωσιολογία, κοντά στην εγχώρια οικονομική πραγματικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επικεντρώνοντας τη προσοχή κυρίως την οικονομική προσέγγιση. Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα υπαρκτό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία καθώς μέχρι σήμερα έχει δοθεί έμφαση στη νομική και στη φοροτεχνική προσέγγιση. Παράλληλα, το βιβλίο φιλοδοξεί να εφοδιάσει τον αναγνώστη με έννοιες και ορολογία που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει εξοικείωση με το εξεταζόμενο αντικείμενο. 

Η ερμηνευτική προσέγγιση στη θεματολογία του αντικειμένου απηχεί τις απόψεις του συγγραφέα και στοχεύει να δημιουργήσει γόνιμους προβληματισμούς αλλά και μια αίσθηση εγρήγορσης.

Ταυτόχρονα, επιδίωξη του βιβλίου είναι η καθοδήγηση του μη εξειδικευμένου αναλυτή στον εντοπισμό και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των ενδοομιλικών συναλλαγών τόσο από οικονομική όσο και από φορολογική σκοπιά.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188509801
Εκδότης PFK
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 424