Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

ISBN: 9786185304768
Ε΄έκδοση (Αγορές-Προϊόντα-Κίνδυνοι)
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στην πέμπτη έκδοσή του το βιβλίο εξετάζει τις σημαντικές αλλαγές και τα γεγονότα που αναδιαμορφώνουν τις τραπεζικές εργασίες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταβολές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, παρέχοντας πλήρη και αναλυτική κάλυψη, θεωρητική και πρακτική, όλων των απαραίτητων γνώσεων για τις τράπεζες και το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα με εκτενή επισκόπηση των αγορών, των προϊόντων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Τα θέματα αναδύονται στο πλαίσιο της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης, των κανόνων της Βασιλείας Ι, II, III και IV, της υιοθέτησης αρχών και φορέων μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας του χρηματοοικονομικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της έναρξης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και της επικαιροποίησης του σχετικού θεσμικού πλαισίου, εστιάζοντας για την Ελλάδα στο PSI, στις ανακεφαλαιοποιήσεις, στη συρρίκνωση και στις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών.
Στο βιβλίο αναδεικνύεται ο ρόλος της σύγχρονης τράπεζας και του συνόλου των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αναλύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος, παρουσιάζεται η απελευθέρωση και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και εξετάζεται ο ρόλος τους στις πιστωτικές και οικονομικές κρίσεις. Αναλύονται εκτενώς όλα τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά προϊόντα (χρηματοδοτικά, καταθετικά και επενδυτικά), καθώς και η διαδικασία αποτίμησής τους στις αγορές, ορίζονται οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, αναλύονται οι μέθοδοι ποσοτικοποίησης του κάθε κινδύνου και γίνεται εισαγωγή στους τρόπους αντιστάθμισής τους.
Οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και τα χαρακτηριστικά τους, οι καταθέσεις, τα επιτόκια και το συνάλλαγμα, αποτελούν βασικά θέματα με εκτενή παρουσίαση και της παρούσας έκδοσης.
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές που αποβλέπουν σε σταδιοδρομία ή επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τον τραπεζικό χώρο και ενδιαφέρονται για ένα εγχειρίδιο που καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά τις τράπεζες και το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ικανό να τους εξοικειώσει με τις πρόσφατες τάσεις που επηρεάζουν την τραπεζική επιχείρηση.
Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί για όσους εργάζονται, απασχολούνται, δραστηριοποιούνται ή έρχονται σε επαφή, με οιαδήποτε ιδιότητα, με τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό χώρο και αναζητούν μια εκτενή και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων τραπεζικής πρακτικής που καθημερινά αντιμετωπίζουν.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185304768
Εκδότης Unibooks
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 808