Εικόνα από Υλικό, λογισμικό και επικοινωνίες υπολογιστών

Υλικό, λογισμικό και επικοινωνίες υπολογιστών

ISBN: 9789605780418
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο "Υλικό, λογισμικό και επικοινωνίες υπολογιστών" αποτελεί μια εισαγωγή στον κόσμο των σύγχρονων υπολογιστών και των συστατικών από τα οποία αποτελούνται. Περιλαμβάνει και αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν τις βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων. Τα θέματα αναλύονται κατά το δυνατόν απλούστερα και σε ικανό βάθος, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τις ιδέες και έννοιες υπό παρουσίαση. Τα σχήματα, οι φωτογραφίες, οι πίνακες και τα παραδείγματα, συμπληρώνουν και αποδίδουν πρακτικό τόνο στη θεωρητική ανάπτυξη. Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 21 κεφάλαια τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερα μέρη: - Υλικό υπολογιστών - Λογισμικό - Επικοινωνίες, Δίκτυα & Διαδίκτυο - Σύγχρονες τάσεις