Εικόνα από Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία - Θεωρία και Πρακτική - Γ έκδοση

Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία - Θεωρία και Πρακτική - Γ έκδοση

ISBN: 9789603519744
Τα οξυμένα προβλήματα των αγροτικών συνεταιρισμών κατά την τελευταία 20ετία έχουν επισκιάσει τη θεωρητική και πρακτική αξία του συνεταιριστικού θεσμού.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Τα οξυμένα προβλήματα των αγροτικών συνεταιρισμών κατά την τελευταία 20ετία έχουν επισκιάσει τη θεωρητική και πρακτική αξία του συνεταιριστικού θεσμού.
Όμως, σε αντίθεση προς την εντύπωση που τείνει να επικρατήσει στη χώρα μας, ο συνεταιριστικός θεσμός διατηρεί μόνιμη ζωτικότητα, την οποία πάντοτε αναδεικνύει όταν χρησιμοποιείται χωρίς άλλες σκοπιμότητες από συνειδητοποιημένα άτομα.
Στη σημερινή εποχή, που τείνει στον περιορισμό ή και εκμηδένιση της αυτονομίας των μικρών επιχειρηματικών μονάδων, ο συνεταιριστικός θεσμός προσφέρει μια ποιοτικά ανώτερη και πρακτική εφικτή διέξοδο αντίδρασης.
Ο συνεταιριστικός θεσμός μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε επαγγελματική κατηγορία. Αυτή η δυνατότητα έχει χρησιμοποιηθεί από 750 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο με σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά και με ουσιαστική συμβολή στις δημοκρατικές διαδικασίες, στην κοινωνική ισορροπία και στην ανάδειξη της ιδιότητας του υπεύθυνου πολίτη.
Η παρούσα έκδοση στοχεύει προς δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, προς τη γνωριμία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του συνεταιριστικού θεσμού και δεύτερον προς την εξυπηρέτηση πρακτικών αναγκών όσων ασχολούνται με τους συνεταιρισμούς. Γι' αυτό, με τη μορφή παραρτημάτων, περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση κωδικοποιημένοι νόμοι για όλες τις κατηγορίες συνεταιρισμών, υποδείγματα καταστατικών και κανόνων που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρήσιμες πληροφορίες για το μάνατζμεντ συνεταιρισμών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519744
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 466