Εικόνα από Ξέπλυμα χρήματος, Πρόληψη και καταστολή

Ξέπλυμα χρήματος, Πρόληψη και καταστολή

Συγγραφέας: Καλομοίρα Νεράτζη
ISBN: 9789609482882
Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4514/2018 και 4557/2018, παρουσιάζει αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι, δικηγόροι.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιγραφή
 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της  χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Αρμόδιες αρχές
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Financial Action Task Force (FATF)
Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
 
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας
Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
 
 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ξέπλυμα Χρήματος
 
Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Παραδείγματα
Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά     στοιχεία
Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company
Φορολογικοί παράδεισοι

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609482882
Εκδότης Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 600