Χιωτίδης Γιώργος

  1. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
    Συλλογικό έργο