Εικόνα από Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

ISBN: 9789609495400
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα της επιθυμίας των συγγραφέων να δώσουν ένα σύγγραμμα στα χρηματοοικονομικά παράγωγα που θα μπορεί να εξηγεί το μηχανισμό λειτουργίας τους, τις μεθόδους αποτίμησής τους και τις εφαρμογές τους με ένα απλό και κατανοητό τρόπο. Μέσα από το σύγγραμμα αυτό γίνεται προσπάθεια να απομυθοποιηθούν οι έννοιες που αφορούν τα σύγχρονα αυτά προϊόντα και τις ιδιότητες ή δυσκολίες που τους αποδίδονται, ώστε να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ή το φοιτητή ποιος είναι ο ρόλος τους σε ένα επενδυτικό περιβάλλον.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο περιλαμβάνει τους βασικούς τύπους παραγώγων, όπως:

  • προθεσμιακά συμβόλαια, 
  • συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
  • δικαιώματα προαίρεσης, 
  • συμβόλαια ανταλλαγής 

και τις πλέον γνωστές μεθόδους αποτίμησής τους, συνοδευμένα από παραδείγματα. Επίσης, εξετάζει και αναλύει τόσο τη λειτουργία τους ως επενδυτικά εργαλεία, όσο και τη χρησιμότητά τους ως μέσα αντιστάθμισης και γενικότερα διαχείρισης του κινδύνου.

Απευθύνεται σε αναγνώστες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις αγορές παραγώγων και σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων που επιλέγουν σχετικά μαθήματα.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609495400
Εκδότης Δίσιγμα
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 432