Εικόνα από Χρηματοοικονομική ανάλυση

Χρηματοοικονομική ανάλυση

ISBN: 9786182020128
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί ένα ενδιάμεσο, αλλά κρίσιμο, στάδιο σε μια πλειάδα αποφάσεων που καλούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις να λάβουν. Για ένα φοιτητή αποτελεί την πρώτη του επαφή με την αξιοποίηση των πληροφοριών και γνώσεων που έχει λάβει από άλλα γνωστικά αντικείμενα (λογιστική, διοικητική λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, στατιστική, κλπ.). Η ανάγκη για το βιβλίο αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι στατική ή παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει το σύγχρονο στέλεχος στην αποστολή του και τους ρόλους που έχει. Ο συγγραφέας του βιβλίου έκανε προσπάθεια να προσεγγίσει το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης από μία νέα οπτική, αυτή του συνδυασμού των πληροφοριών από όλα τα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, την επιβοήθηση της λήψης απόφασης και την ολιστική κατανόηση της θέσης και κατάστασης της επιχείρησης. Στόχος του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του αναγνώστη και η κατανόηση της συνθετότητας του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.