Βρείτε στο βιβλιοπωλείο businessbooks.gr όλα τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά βιβλία. Ενημερωθείτε για όλες τις νέες εκδόσεις των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών βιβλίων και διευρύνετε το γνωστικό σας πεδίο όσον αφορά:

-Τη χρηματοοικονομική λογιστική

-Την ανάλυση επενδύσεων

-Τη διεθνή επιχειρηματικότητα

-Τις χρηματοοικονομικές αγορές 

-Τη χρηματοοικονομική διοίκηση κ.α.