Χρηματοοικονομική Διοίκηση (2η Έκδοση)

ISBN: 9786185131456
Παρουσιάζει τη θεωρία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με πλήθος παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε να λύνει και όχι να δημιουργεί απορίες. Δεν περιγράφει μόνο τι δουλειά κάνουν οι οικονομικοί διευθυντές μιας επιχείρησης και γιατί, αλλά και πώς θα πρέπει να την κάνουν, έτσι ώστε να μεγεθύνουν την αξία της επιχείρησής τους.

Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 2008, είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας αναμόρφωσης, εμπλουτισμού, επικαιροποίησης και βελτίωσης  του περιεχομένου του, με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη μελέτη του. Η μεγάλη αποδοχή την οποία έτυχε η προηγούμενη έκδοση από μεγάλο αριθμό αναγνωστών, εκτός από το ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το βιβλίο, δημιουργεί την υποχρέωση και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και επικαιροποίησης του. Αυτό το έργο επιτελεί και η παρούσα 2η έκδοση. 

Η 2η έκδοση, όπως και η προηγούμενη, αντανακλά τις εμπειρίες από τη μακρά θητεία των συγγραφέων τόσο στη διδασκαλία της θεωρίας και πρακτικής της Χρηματοοικονομική Διοίκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων, όσο και από την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως στελεχών και συμ­βούλων μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:

  1. Στο πρώτο μέρος υπάρχουν είκοσι  κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τα πιο σημαντικά θέματα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και περιλαμβάνουν παραδείγματα και ασκήσεις με ενδεικτικές απαντήσεις.
  2. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν εννέα μελέτες περίπτωσης, οι οποίες καλύπτουν τα σημαντικότερα θέματα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος. Είναι καθοδηγούμενης μορφής (directed version), καθώς, στο τέλος τους, περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, καθοδηγώντας τον αναγνώστη στην επίλυσή τους. Μετά την παρουσίαση της κάθε μελέτης περίπτωσης ακολουθούν ενδεικτικές απαντήσεις των ερωτήσεών της.

Επιπλέον, το βιβλίο συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό για τον αναγνώστη, το οποίο διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση smartlink.rosili.gr περιλαμβάνει:

  • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις των συγγραφέων, με ταυτόχρονη παρουσίαση διαγραμμάτων και πινάκων, οι οποίες καλύπτουν και αναλύουν όλα τα κεφάλαια του βιβλίου.
  • Μια μελέτη περίπτωσης (case study) που παρουσιάζει στην πράξη (σε πραγματική επιχείρηση) το τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών, δηλαδή η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
  • Συνολική βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση).

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131456
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 832