Εικόνα από Χρηματοοικονομική λογιστική

Χρηματοοικονομική λογιστική

ISBN: 9786188337015
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις αλλαγές που προκύπτουν από τους νέους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει τα διαφορετικά Λογιστικά Σχέδια, καθώς και τις λογιστικές καταστάσεις που υιοθετούνται και αναλύονται οι λογαριασμοί των Παγίων, των Αποθεμάτων, των Απαιτήσεων, των Υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης. Παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των εξόδων και των εσόδων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων.