Εικόνα από Υπηρεσίες υγείας Α' τόμος

Υπηρεσίες υγείας Α' τόμος

ISBN: 9789604610662
Συστήματα – Χρηματοδότηση – Αγορά
  Χρόνος παράδοσης: Κατόπιν παραγγελίας
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό αναλύει μια σειρά θεμάτων που είναι καίρια για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής των υπηρεσιών Υγείας.

Ως γνωστόν, η υγεία είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά του ανθρώπου, το οποίο όμως εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες σε σχέση με άλλα συνηθισμένα αγαθά, γι’ αυτό και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, ανάλυσης και εξέτασης. Οι ιδιαιτερότητες αυτές σχετίζονται με το γεγονός πως:

•Η υγεία αποτελεί μεικτό αγαθό, η ανάγκη και η ζήτηση του οποίου αποτελούν ξεχωριστές έννοιες, που καθορίζονται από διαφορετικούς μηχανισμούς. Η ανάγκη καθορίζεται από τον ιατρό, ενώ η ζήτηση από τον ασθενή.
•Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες αγαθό. Παρέχεται με συνδυασμό εφοδίων που διαθέτουν τα άτομα, όπως είναι η Φροντίδα Υγείας, η οποία όμως αποτελεί εμπορεύσιμο αγαθό και περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες.
•Η έννοια της υγείας διαφοροποιείται από την έννοια της Φροντίδας Υγείας. Ενώ η υγεία ορίζεται ως η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου, η Φροντίδα Υγείας ορίζεται ως το σύνολο των θεραπευτικών, προληπτικών παρεμβάσεων και μέτρων πρόληψης που ικανοποιούν τις υγειονομικές ανάγκες των πολιτών. Περιλαμβάνει εξω-νοσοκομειακές και νοσοκομειακές υπηρεσίες Υγείας.

Τα παραπάνω αναπτύσσονται στο βιβλίο, ενώ θίγονται και καίριες παράμετροι που επηρεάζουν την παροχή Φροντίδας Υγείας και που έχουν αναγάγει την τεχνική αποδοτικότητα σε μείζον θέμα σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. Τέτοιες παράμετροι είναι οι εξής:

•Η γήρανση του πληθυσμού
•Η πρόοδος της τεχνολογίας
•Τα προβλήματα της χρηματοδότησης του τομέα της Υγείας
•Η αύξηση του κόστους των παρεχόμενων κατά κεφαλή υπηρεσιών
•Η ποιότητα της Φροντίδας Υγείας
•Η σπατάλη υγειονομικών πόρων

Η Μαρία Καλογεροπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο καθηγητής Πάνος Μουρδουκούτας είναι συγγραφέας δεκαπέντε βιβλίων με θεματολογία που εκτείνεται από την επιχειρηματικότητα έως τις διεθνείς επιχειρήσεις. Διδάσκει και πραγματοποιεί έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πανεπιστήμιο Long Island της Νέας Υόρκης, και στο πανεπιστήμιο της Ναγκόγια στην Ιαπωνία. Παράλληλα, δημοσιεύει άρθρα σε επαγγελματικά επιστημονικά περιοδικά και έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, Journal of Risk and Insurance, Barron’s, Edge Singapore και European Business Review. Έχει διακριθεί με το βραβείο Literati Club Award for the Highly Commented Author (Ηνωμένο Βασίλειο).

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604610662
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2009
Σελίδες 224