Εικόνα από Υποδείγματα Ασφαλιστικών Μέτρων

Υποδείγματα Ασφαλιστικών Μέτρων

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789606228070
Το έργο «Υποδείγματα ασφαλιστικών μέτρων» περιλαμβάνει 71 δικόγραφα αιτήσεων λήψης διαφόρων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς ανάκλησης και μεταρρύθμισης αυτών, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιπτωσιολογίας, η οποία συναντάται καθημερινά στην δικαστηριακή πρακτική. Η συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστικών αρχών ή η σύνταξή τους έχει στηριχθεί σε εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Όλα δε τα εν λόγω υποδείγματα είναι εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι τόσο πλήρεις, καίτοι ευσύνοπτες, που η προσφυγή σε συστηματικά ή εγχειριδιακού τύπου έργα να παρέλκει.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το έργο «Υποδείγματα ασφαλιστικών μέτρων» περιλαμβάνει 71 δικόγραφα αιτήσεων λήψης διαφόρων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς ανάκλησης και μεταρρύθμισης αυτών, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιπτωσιολογίας, η οποία συναντάται καθημερινά στην δικαστηριακή πρακτική. Η συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστικών αρχών ή η σύνταξή τους έχει στηριχθεί σε εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Όλα δε τα εν λόγω υποδείγματα είναι εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι τόσο πλήρεις, καίτοι ευσύνοπτες, που η προσφυγή σε συστηματικά ή εγχειριδιακού τύπου έργα να παρέλκει.

Οι ρυθμίσεις, που εισήχθηκαν ιδίως μετά τον Ν 4335/2015, υπήρξαν καίριες και ουσιώδεις (και) στο Βιβλίο των Ασφαλιστικών Μέτρων του ΚΠολΔ, ενώ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας η επελθούσα εξέλιξη στο δίκαιο της ΕΕ, η οποία συνδέεται σε ικανή έκταση με τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως είναι ο Κανονισμός 1215/2012 για την διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αλλά και ο Κανονισμός 655/2014 αναφορικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η πρακτική τους προσέγγιση διά υποδειγμάτων δικογράφων συνοδευόμενη με την ανάλογη θεωρητική τους επεξεργασία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606228070
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 656